Schilderijen Gerrit Kwintenberg


Het gaat om Gerrit Kwintenberg uit Rijssen, die leerling was van Berry Brugman uit Almelo. Volgens het artikel is hij in 1975 overleden, een geboortejaar wordt niet genoemd. In 1991 is een expositie van zijn meer dan 100 schilderijen tellend oeuvre te bewonderen geweest in de hal van het stadhuis in Rijssen. Deze werken waren door de weduwe Kwintenberg aan de Stichting Oudheidkamer Riessen ter beschikking gesteld. Gerrit Kwintenberg was een van de kunstenaars die in de jaren vijftig hun stempel drukten op het Rijssense schildersleven. Toen hij als leerling de Oranjeschool in Rijssen bezocht, onderscheidde hij zich al met zijn tekeningen. Deze versierden de wanden van de klaslokalen en waren een gewild objekt voor zijn tekenleraren. Tekeningen van zomerhuisjes in het Hollands Schwarzwald, die hij tijdens zijn tochtjes in de natuur maakte, gingen in die tijd al voor een dubbeltje of kwartje van de hand. In de oorlog begon Kwintenberg zich steeds meer toe te leggen op schilderen. Uit deze tijd stamt het schilderijtje van de "Boom", met op de achterkant de aantekening "Buitenstudie onder leiding van Berry Brugman, 1942". Na deze periode ging hij verder onder leiding van Broeze uit Enter. Toen hij ook van hem niets meer kon leren ging hij als beroepsschilder voor zichzelf aan de slag. Veel uiteenlopende taferelen, vooral uit de natuur, werden uitgebeeld. Daarnaast ook koppen, figuren en dieren. Hij bleek een meester in het uitbeelden van Rijssense taferelen en voegde daar nog een extra dimensie aan toe met de uitbeelding van bijbelse onderwerpen. Kortom: regionaal zeer zeker van belang, over de waarde van zijn werken nu kan en durf ik geen uitspraak te doen. Daarvoor moet U zich richten tot een kunstkenner of een expert op dit gebied, zoals o.a. te zien is in een tv-programma als "Tussen Kunst en Kitsch".


Schilderij Huisje in het Bos

Schilderij Huisje in het Bos
Schilderij Huisje in het Bos

Info: Huisje in het bos.

Afmetingen: 70cm x 50cm

Status: Te koop

Prijs: €295,-